3.1 Modelowanie Procesów Biznesowych w notacji BPMN 2.0

Cele  szkolenia:

 • Poznanie i zrozumienie specyfiki pracy jaką jest modelowanie procesów biznesowych w notacji BPMN 2.0 (Bussines Process Modeling Notation) pierwszym światowym standardem.
 • Pozyskanie i usystematyzowanie wiedzy na temat metod modelowania procesów biznesowych.
 • Nabycie praktycznych umiejętności identyfikowania oraz dokumentowania przebiegu procesów biznesowych w notacji BPMN 2.0.
 • Nabycie praktycznych umiejętności graficznej analizy przebiegu procesów biznesowych w notacji BPMN 2.0.
 • Analiza i dokumentowanie wymagań na potrzeby wdrożenia systemów informatycznych.

Zakres merytoryczny:

 • Klasyfikacje procesów w firmie.
 • Przesłanki wyboru procesów do opisu.
 • Kolejne kroki przy identyfikowaniu procesów biznesowych.
 • Wytyczne do modelowania procesów biznesowych.
 • Budowa struktury procesów firmy w praktyce.
 • Uruchomienie projektu modelowania procesów w organizacji (projekty wykorzystujące techniki BPMN>BPEL).
 • Podstawowe różnice pomiędzy BPMN v1.2 BPMN v. 2.0.
 • Sposoby wykorzystanie różnych rodzajów diagramów BPMN 2.0 w praktyce: proces biznesowy wewnętrzny, proces biznesowy publiczny, diagramy kooperacji i współpracy (B2B) (diagram  procesu, diagram choreografii, diagram konwersacji).
 • Przykłady zastosowanie w praktyce różnych rodzajów zdarzeń (wysłania i otrzymania komunikatu, warunkowe, wysłania i wychwycenia sygnału, kompensacji, anulowania, zatrzymania, usterki – błędu, wielokrotne wysłanie i przechwycenie).
 • Przykłady zastosowanie w praktyce różnych rodzajów zadań (czynność, pętla standardowa, wiele instancji równolegle, wiele instancji kolejno, podproces zagnieżdżony, podproces osadzony,  podproces Ad-hock, podproces transakcji biznesowej, zadanie wywołujące, podproces zdarzenia czasowego).
 • Przykłady wykorzystanie w praktyce specjalnego oznaczenia typu zadania ze względu na jego zasoby potrzebne do jego wykonania (Użytkownik (User), Usługa (Service), Ręcznie (Manual), Skrypt (Script), Reguła biznesowa (Business Rule)).
 • Przykłady zastosowanie w praktyce różnych rodzajów bramek logicznych (równoległa „AND”, decyzyjna „ALBO ALBO”, decyzyjna „LUB”, decyzyjna wyzwalana zdarzeniem).
 • Wykorzystanie w praktyce artefaktów BPMN 2.0 (obiekt przechowywania danych, obiekt danych, wejście danych, wyjście danych, kolekcja obiektów danych, komunikat inicjujący, komunikat nie inicjujący, teksty).
 • Podstawowe wzorce przepływu pracy: przepływ sekwencyjny, rozszczepienie równoległe, synchronizacja, wyłączny wybór ścieżki, połączenie proste.
 • Analiza przebiegu procesów w notacji BPMN 2.0 w praktyce.

Materiały szkoleniowe zapewniamy w ilości odpowiadającej liczbie uczestników:

 • „Modelowanie Procesów Biznesowych w Notacji BPMN2.0”wersja 2.6, marzec 2012 opracowanie:Bartosz Otmianowski,
 • Podręcznik: „Modelowanie procesów biznesowych za pomocą iGrafx FlowCharter2011”kolorowy 65 stron.

 Warunki realizacji szkoleń:

 • Cena netto 1650 zł – stosujemy liczne rabaty, promocje.
 • Zwolnienie z VAT dla instytucji finansujących szkolenie przynajmniej w 70% ze środków publicznych.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikaty.
 • Szkolenia są intensywne, odbywają się w trybie warsztatowym metodą przeplatania wiadomości teoretycznych i ilustrujących je przykładów praktycznych.
 • W przypadku szkolenia w iSolution zapewniamy: ilość stanowisk komputerowych odpowiadającą ilości uczestników, serwis kawowy, lunch, na który zapraszamy do znajdującej się w pobliżu (100m) restauracji.
 • Szkolenia odbywają się: Warszawa ul. Erazma Ciołka 16 (Centrum KonferencyjneGaleria na Kole).
 • W okresie 6 miesięcy po ukończeniu szkolenia uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia naszych trenerów/konsultantów (w zakresie objętym kursem). Ułatwia to Państwu rozpoczęcie samodzielnej pracy.
 • Podczas zajęć wykorzystujemy przykłady rzeczywistych procesów biznesowych.
 • Dla szkoleń zamkniętych przygotowujemy (w cenie szkolenia) ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb – tzw. szkolenia dedykowane.
 • Płatność za szkolenia – przedpłata na podstawie faktury pro forma lub wg umowy.
 • Warunki realizacji szkoleń mogą być ustalone, zmienione w umowie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.